เคล็ดลับการใช้สิทธิประกันสังคมที่คุณอาจไม่รู้มาก่อน

Free Man Wearing Brown Jacket and Using Grey Laptop Stock Photo

เผยเคล็ดลับการใช้สิทธิประกันสังคมที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน ว่าประกันสังคมคุ้มครองเรื่องพวกนี้ด้วยหรือเนี่ย รวมไปถึงการให้เงินชดเชยในกรณีต่าง ๆ มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง เพื่อที่คุณจะไม่ได้พลาดทุกการใช้สิทธิประกันสังคม

สิทธิประกันสังคมทำฟัน

รู้หรือไม่ว่าการทำฟันนั้นสามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ โดยที่คุณไม่ต้องสำรองจ่ายก่อนด้วย โดยประกันสังคมจะช่วยเหลือค่าทำฟันคุณในกรณีต่าง ๆ ดังนี้

 • ถอนฟัน อุดฟัน ผ่าฟันคุด และขูดหินปูน สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ไม่เกิน 900 บาทต่อปี
 • ใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วน สามารถใช้สิทธิประกันสังคมในเรท 1-5 ซี่ รับเงินไม่เกิน 1,500 บาท มากกว่า 5 ซี่ขึ้นไปรับเงินไม่เกิน 1,500 บาท
 • ใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก ไม่ว่าจะปากบนหรือปากล่าง สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ไม่เกิน 2,400 บาท และหากคุณฟันปลอมเทียมชนิดถอดได้ทั้งบนและล่าง จะได้รับเงินช่วยเหลือไม่เกิน 4,400 บาท ภายใน 5 ปี

หากใครที่ยังไม่ได้ไปทำฟัน ให้รีบไปทำก่อนสิ้นปี ไม่อย่างนั้นคุณจะเสียสิทธิ์ปีนั้นไปอย่างน่าเสียดาย

สิทธิประกันสังคมคลอดบุตร

หลายคนอาจจะยังไม่รู้ ว่าสิทธิประกันสังคมกรณีคลอดบุตร จะสามารถใช้สิทธิ์ได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยผู้ประกันตนเพศหญิง จะได้รับเงินสมทบจากการคลอดบุตร 15,000 บาท (ไม่จำกัดโรงพยาบาลและจำนวนครั้ง) และยังได้รับเงินสงเคราะห์หยุดงาน 50% ของค่าจ้าง เป็นเวลา 90 วัน (เบิกได้สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้ง) ส่วนผู้ประกันตนเพศชายจะได้รับเงินค่าคลอดบุตรจำนวน 15,000 บาท (หากเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ ต้องเลือกใช้สิทธิฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง) ทั้งนี้คุณยังสามารถเบิกค่าตรวจครรภ์ และฝากครรภ์ได้สูงสุด 1,500 บาทได้อีกด้วย

สิทธิประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต

อาการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่เข้าขั้นวิกฤต โดยเป็นอาการที่เสี่ยงอันตราย คุณสามารถใช้สิทธิประกันสังคมในการเข้ารักษาตัวจนพ้นวิกฤต ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง โดยอาการเข้าข่ายวิกฤตที่ว่า มีทั้งหมด 6 อาการ ดังนี้

 1. อาการหมดสติ ไม่หายใจ
 2. อาการหอบเหนื่อย หายใจเร็ว
 3. ตัวเย็นจนมีอาการชัก
 4. เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน
 5. แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีด พูดไม่ชัดร่วมกับอาการชัก
 6. อาการที่มีผลต่อระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบสมอง

ซึ่งเการที่กล่าวมาข้างต้น เป็นอาการที่เสี่ยงถึงต่อขีวิต โดยผู้ป่วยจะต้องเข้าถึงการรักษาให้เร็วที่สุด เพื่อโอกาสทางการรักษา

 

สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ

หากคุณเจ็บป่วยจนถึงขั้นทุพพลภาพ ประกันสังคมก็ดูแล โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

 1. ทุพพลภาพระดับไม่รุนแรง รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 30% หรือในส่วนที่ลดลง ไม่เกิน 30% ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 180 เดือน
 2. ทุพพลภาพระดับรุนแรง รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 50% ของค่าจ้างรายวัน โดยที่คุณจะได้รับเงินทดแทนนี้ตลอดชีวิต

สิทธิประกันสังคมกรณีเสียชีวิต

สิทธิประกันสังคมประเภทนี้ คงไม่มีใครอยากใช้สักเท่าไรนัก แต่เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของลูกหลาน ทางประกันสังคม ยังช่วยจ่ายเงินสมทบเมื่อเกิดกรณีเสียชีวิตให้อีกด้วย โดยมีเกณฑ์ ดังนี้

 • ผู้ที่จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 36 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 120 เดือน รับเงินสงเคราะห์ 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย 4 เดือน พร้อมรับค่าทำศพ 50,000 บาท
 • ผู้ที่จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 120 เดือนขึ้นไป รับเงินสงเคราะห์ 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย 12 เดือน และรับค่าทำศพ 50,000 บาท

โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบไม่ต่ำกว่า 1 เดือน ภายในเวลา 6 เดือนก่อนเสียขีวิต จึงจะได้รับเงินสมทบกรณีเสียชีวิต

ซึ่งการใช้สิทธิประกันสังคม คุณจะต้องจ่ายเงินสมทบไม่ต่ำกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนจึงจะใช้สิทธิ์ได้ (ยกเว้นกรณีเสียชีวิต) ซึ่งคุณจะเห็นได้เลยว่าถึงแม้ประกันสังคม จะมีการช่วยเงินสมทบเมื่อคุณเกิดเจ็บป่วยในกรณีต่าง ๆ แต่เงินเหล่านั้นอาจไม่เพียงพอ ขอแนะนำให้คุณเลือกทำประกันสุขภาพเพิ่มเติม เพื่อที่จะช่วยให้คุณได้รับความคุ้มครองที่มากกว่า ขอแนะนำประกันสุขภาพ จาก  Rabbit care ด้วยแผนประกันที่ให้คุณได้เลือกหลากหลายในราคาสุดคุ้ม รับความคุ้มครอง IPD และ OPD สูงสุด 100 ล้านบาท นอนรพ. รับค่าห้อง สูงสุด 25,000 บาท/วัน